SKAPANDI SKRIF

Skapandi skrif er tólf klukkustunda námskeið, oftast haldið um helgar. Skrifaður er skáldskapur og með stuttum æfingum er farið í gegnum helstu þætti sagnaritunar. Ekki er farið sérstaklega í leikritun og ljóðlist en þeir sem helst fást við slík skrif hafa oft getað aðlagað viðfangsefni sín að sagnaritunaráherslu námskeiðsins. Mikil vinnusemi ríkir á þessu námskeiði sem lýkur með að þátttakendur nota þekkingu sína til að skrifa smásögu eða stutta frásögn.

Námskeiðið sækja þeir sem enga reynslu hafa af skrifum, útgefnir rithöfundar og allt þar á milli.

Næstu námskeið verða haldin á haustönn 2019 – lýsing á síðasta námskeiði. 

SKAPANDI SKRIF: FERÐ HETJUNNAR

Hetjuferðin er tólf klukkustunda námskeið, oftast haldið um helgar. Það byggir á hinni þekktu frásagnaraðferð The Hero´s Journey, sem oftast er kennd við bandaríska goðsagnafræðinginn Joseph Campbell. Þátttakendur kynnast hugmyndinni um hetjuna sem heyrir kall til ævintýra og breytinga, horfist í augu við hindranir til að geta hlýtt kallinu, ferðast um land hins óþekkta þar sem hún mætir ögrunum og hindrunum og deyr jafnvel táknrænum dauða áður en hún endurfædd fer í gegnum friðþægingu, öðlast við það gjöf og snýr umbreytt aftur til fyrri veruleika.

Hetjuferðin er þekkt úr goðsögum, en einnig úr kvikmyndum og bókmenntum samtímans, ekki síst fantasíubókmenntum. En hetjuferðin er ekki síður ferðalag okkar allra um eigið líf og námskeiðið snýst því jöfnum höndum um að skrifa bókmenntatexta um skáldaðar hetjur og að skoða eigin innri hetjuferð. Mikil vinnusemi ríkir á námskeiðinu, mikið er skrifað en jafnframt kafað í tilfinningar tengdar hetjuferðinni með textarýni.

Námskeiðið sækja þeir sem enga reynslu hafa af skrifum sem og útgefnir rithöfundar.

Næsta námskeið er 8.-10. mars 2019.

ENDURMINNINGASKRIF

Endurminningaskrifin eru ýmist fjögur kvöld (16 klst.) eða tólf tíma helgarnámskeið. Helgarnámskeiðin eru haldin á landsbyggðinni. Notaðar eru margvíslegar kveikjur til að vekja upp minningar um sjálfa sig og aðra. Kynntar eru ýmsar aðferðir til að skrá minningar og rætt um dagbækur, minningargreinar, ævisögur og fleiri endurminningaform.

Fólk sækir námskeiðið af ólíkum ástæðum. Sumir koma aðallega til að rifja upp og minnast viðburða og tilfinninga úr eigin ævi, öðrum finnast endurminningaskrif tilvalin leið til að byrja að skrifa og enn aðrir eru langt komnir með að skrifa verk byggð á eigin endurminningum eða annarra. Námskeiðið er þó ekki námskeið um ævisagnaritun.

Fólk á öllum aldri sækir námskeiðið enda þurfa minningar ekki að vera gamlar. Aldursbil þátttakenda getur verið fimmtíu ár sem gefur samverunni aukið gildi. Á þessu námskeiði er ekki skrifað jafnt og þétt eins og á öðrum námskeiðum Stílvopnsins heldur eru mörg verkefnanna þannig að hver og einn getur valið hvort hann leysir þau og hvenær en einnig er hægt að deila með hópnum öðrum skrifum en þeim sem verða til á námskeiðinu. Líflegar umræður einkenna endurminninganámskeiðin.

Næsta námskeið verður í Eyjafirði 26. – 28. apríl og í Reykjavík á haustönn 2019.

GREINASKRIF

Námskeiðin um greinaskrif eru tólf klukkustundir, oft haldin um helgar. Þátttakendur þjálfast í að skrifa greinar eða færslur á samfélagsmiðlum um þekkingu sína og viðhorf þannig að skrifin höfði til hins almenna lesenda. Þátttakendum er hjálpað að finna það viðfangsefni sem brennur á þeim, afmarka það og læra um það helsta sem einkennir góðar greinar. Viðfangsefnið er nálgast í litlum skömmtum en í lok námskeiðs hafa þátttakendur skrifað drög að stuttri grein. Þar sem viðfangsefni flestra vekja áhuga allra verða gjarnan líflegar umræður um samfélagsmál á þessu námskeiði.

Námskeiðið sækir bæði fólk sem litla reynslu hefur af því að skrifa og birta skrif sín og þeir sem eru því alvanir. Námskeiðið sækir gjarnan háskólamenntað fólk sem vill tileinka sér að koma þekkingu sinni á framfæri á þann hátt að það höfði til hins almenna lesenda.

Næsta námskeið verður á haustönn 2019 – lýsing á síðasta greinaskrifanámskeiði.

Öll námskeið Stílvopnsins eiga það sameiginlegt að:

  • þátttakendur hafa mismikla reynslu af því að skrifa en lögð er áhersla á að skapa lærdómsumhverfi þar sem hver lærir af öðrum
  • áhersla er lögð á að hver og einn finni eigin höfundarrödd og viðfangsefni og komist yfir hugsanlegan ótta við að skrifa
  • kennslan hverfist í kringum þá texta sem verða til á námskeiðinu
  • hver og einn ákveður hversu mikla vinnu og metnað hann leggur í skrif sín og ekki er krafist heimavinnu.
  • þátttakendur nota þau tæki sem þeim hentar til að skrifa
Scroll to top