HVAÐA NÁMSKEIÐ STÍLVOPNSINS Á ÉG AÐ VELJA?

Námskeiðin skiptast í fjóra flokka:

I Sögur (Skapandi skrif og Hetjuferðarskrif)
II Skrif um veruleikann (Endurminningaskrif, Skoðana- og þekkingarskrif og Ferðaskrif)
III Sköpun (Sköpunarsmiðja)
IV Kennslufræði: hugmyndir og aðferðir (Félagsörvun og Kennslufræði ritlistar)

Björg Árnadóttir rithöfundur, blaðamaður og ritlistarkennari kennir öll námskeiðin.
Ummæli nemenda. 

I SÖGUR

Skapandi skrif

Hópurinn er leiddur í gegnum helstu þætti sagnaritunar með stuttum æfingum. Mikil vinnusemi ríkir á þessu hnitmiðaða námskeiði og í lok þess hafa allir skrifað drög að smásögu. Námskeiðið er ætlað jafnt byrjendum sem lengra komnum enda geta allir lært af öðru fólki (12 klst).
Nánari upplýsingar og skráning.

Hetjuferðin  (The Hero’s Journey)

Hetjuferðarnámskeiðið er eins og nafnið gefur til kynna hetjuferð. Fjallað er um sömu þætti sagnaritunar og á námskeiðinu Skapandi skrif en frásagnarlíkanið The Hero´s Journey býður þátttakendum að takast á hendur ævintýraferð og skrifa samkvæmt þekktri frásagnaraðferð The Hero´s Journey (stundum nefnd the monomyth eða frumgoðsagan). Fjölbreytilegur hópur sækir Hetjuferðarnámskeiðin. Sum skrifa skáldverk en önnur um hetjuferðir eigin lífs. Hugmyndir og aðferðir Joseph Campbell, Christopher Vogler og Paul Rebillot eru hafðar til hliðsjónar á námskeiðinu (16 klst).
Nánari upplýsingar og skráning

Námskeiðin Skapandi skrif og Hetjuferðin vinna vel saman en hvorugt er undanfari hins og því hægt að taka þau í hvorri röðinni sem er. Fólk sækir oft bæði námskeiðin.

II SKRIF UM VERULEIKANN

Endurminningaskrif

Notaðar eru margvíslegar kveikjur sem vekja minningar og kynntar ýmsar aðferðir til að skrá þær. Rætt er um dagbækur, minningargreinar, ævisögur, sjálfsögur og fleiri form endurminningaskrifa. Sum koma einkum til að rifja upp liðna atburði og endurvekja gamlar tilfinningar. Öðrum finnast endurminningaskrifin tilvalin leið til að byrja að skrifa. Enn önnur eru langt komnir með  verk byggð á eigin endurminningum eða annarra. Námskeiðið er þó ekki fagnámskeið um ævisagnaritun.Minningar spyrja ekki um aldur og hið breiða aldursbil þátttakenda gefur samverunni aukið gildi. (16 klst).
Nánari upplýsingar og skráning

Skoðana- og þekkingarskrif 

Þátttakendur þjálfast í að skrifa greinar eða færslur um þekkingu sína og viðhorf þannig að skrifin höfði til hins almenna lesenda. Þátttakendum er hjálpað að finna viðfangsefni sem brenna á þeim, afmarka þau og aðlaga að ólíkum miðlum. Höfundar nálgast viðfangsefni sín skref fyrir skref og í lok námkeiðs hafa allir skrifað drög að grein. Heitar umræður um samfélagsmál vakna á þessu námskeiði enda gefst þátttakendum kostur á að spegla skoðanir sínar, reynslu og þekkingu í öðru fólki (12 klst).
Nánari upplýsingar og skráning

Ferðaskrif: minningar, sögur, fróðleikur

Þátttakendur eru fólk á ferðalagi, hérlendis eða erlendis. Stundum er námskeiðið sérsniðið fyrir hópa en stundum opið almenningi. Margvíslegar ritlistaræfingar eru kynntar til að þátttakendur sjái umhverfið í nýju ljósi,skoði og  skrifi um það sem fyrir augu og eyru ber og leiti dýpri þekkingar um umfjöllunarefni sín. Sýndar leiðir til að breyta stuttum færslum í lengri skrif (lengd námskeiðs mismunandi).
Nánari upplýsingar

III SKÖPUN

Sköpunarsmiðja

Smiðjan er ætluð þeim sem vilja takast á við áskoranir lífsins með skapandi aðferðum. Hún byggir á hugmyndum og kenningum um mikilvægi flæðis í sköpun og lífshamingju. Unnið er með aðferðum listanna, leiddrar hugleiðslu, félagsörvunar og samtala, íhugunar og ritúala. Markmiðið er ekki að skapa listaverk heldur að virkja sköpunarhæfni sína á leið til frekari þroska. Auk eigin aðferða sem kennarinn hefur þróað í kennslu og skapandi vinnu í áratugi eru notaðar aðferðir Paul Rebillot: The Call to Adventure – Bringing the Hero´s Journey to Daily Life og aðferðir Juliu Cameron: The Artist´s Way – A spiritual Path to Higher Creativity (12 klst).
Nánari upplýsingar og skráning

IV  KENNSLUFRÆÐI: AÐFERÐIR OG HUGMYNDIR

Kennslufræði ritlistar

Námskeiðið fjallar um skapandi og valdeflandi aðferðir í ritlistarkennslu. Það byggir á fyrirlestrum um aðferðafræði ritlistarkennslu sem Björg Árnadóttir, rithöfundur og MA í menntunarfræðum hefur lært og þróað á bráðum fjörutíu ára kennsluferli; innlögnum verkefna, eigin skrifum og umfjöllun um úrlausnir. Í lok hvers dags er rætt um hvernig nota má verkefni dagsins við kennslu á mismunandi skólastigum. Að námskeiði loknu hafa þátttakendur fengið innblástur við eigin skrif og til að nota ritlist í móðurmálskennslu. (Lengd eftir aðstæðum).
Námskeiðið er haldið sé beðið um það. Tilvalið fyrir starfsdaga kennara.

Félagsörvun – að skapa örugg rými

Hugtakið ,,að skapa örugg rými“ er gjarnan notað í hópvinnu. Með ákveðnum aðferðum er tryggt að þátttakendur geti óttalaust viðrað hugmyndir sínar og skoðanir og miðlað þannig og móttekið af skilningi og virðingu. Örugg rými verða ekki til að sjálfu sér heldur ef lögð er vinna í að skapa þau. Námskeiðið er ætlað öllum sem taka þátt í og stjórna umræðum eða samvinnu. Kynntar eru skapandi og skemmtilegar leiðir til að tengja fólk og ýta undir traust samskipti og gjöfular umræður í hópum. (6 klst).
Nánari upplýsingar og skráning

SKOÐIÐ TILBOÐIN 

Námskeið Stílvopnsins eiga það sameiginlegt að:

  • þátttakendur eru á öllum aldri og hafa mismikla reynslu af skrifum
  • lögð er áhersla á lærdómsumhverfi þar sem hver lærir af öðrum
  • höfundar finna eigin viðfangsefni og höfundarödd
  • höfundum er hjálpað við að komast yfir ótta og stíflur
  • kennslan hverfist um þá texta sem verða til á námskeiðinu
  • engin heimavinna þótt auðvitað sé hverjum og einum frjálst að skrifa af hjartans lyst.

 

Erfitt að velja? Hringdu í Björgu (s. 899 6917) eða komdu á kynningarfund sunnudaginn 11. september kl. 16:00 á kaffihúsi Bókasamlagsins, Skipholti 19

 

 

 

Scroll to top