Björg Árnadóttir, eigandi Stílvopnsins, kennir öll námskeiðin. Björg er rithöfundur, ritlistarkennari, blaðamaður og MA í menntunarfræðum skapandi greina..

Námskeið

Hvaða námskeið Stílvopnsins á ég að velja?

Námskeiðin skiptast í fjóra flokka:

  • Sögur (Skapandi skrif og Hetjuferðarskrif)
  • Skrif um veruleikann (Endurminningaskrif, Skoðana- og þekkingarskrif og Ferðaskrif)
  • Sköpun (Sköpunarsmiðja, Tólfspora ævintýri)
  • Kennslufræði: hugmyndir og aðferðir (Félagsörvun og Kennslufræði ritlistar)

SÖGUR

Skapandi skrif

Hópurinn er leiddur í gegnum helstu þætti sagnaritunar með stuttum æfingum. Mikil vinnusemi ríkir á þessu hnitmiðaða námskeiði og í lok þess hafa allir skrifað drög að smásögu. Námskeiðið er ætlað jafnt byrjendum sem lengra komnum enda geta allir lært af öðru fólki (12 klst).

Hetjuferðin (The Hero’s Journey)

Hetjuferðarnámskeiðið er eins og nafnið gefur til kynna hetjuferð. Fjallað er um sömu þætti sagnaritunar og á námskeiðinu Skapandi skrif en frásagnarlíkanið The Hero’s Journey býður þátttakendum að takast á hendur ævintýraferð og skrifa samkvæmt þekktri frásagnaraðferð The Hero´s Journey (stundum nefnd the monomyth eða frumgoðsagan). Fjölbreytilegur hópur sækir Hetjuferðarnámskeiðin. Sum skrifa skáldverk en önnur um hetjuferðir eigin lífs. Hugmyndir og aðferðir Joseph Campbell, Christopher Vogler og Paul Rebillot eru hafðar til hliðsjónar á námskeiðinu (16 klst).

Námskeiðin Skapandi skrif og Hetjuferðin vinna vel saman en hvorugt er undanfari hins og því hægt að taka þau í hvorri röðinni sem er. Fólk sækir oft bæði námskeiðin.

SKRIF UM VERULEIKANN

Ritun endurminninga

Notaðar eru ólíkar kveikjur sem vekja minningar og kynntar ýmsar aðferðir til að skrá þær. Rætt er um dagbækur, minningargreinar, ævisögur, sjálfsögur, viðtöl, hlaðvörp og fleiri form endurminningaskrifa. Sum koma einkum til að rifja upp liðna atburði og endurvekja gamlar tilfinningar. Öðrum finnast endurminningaskrifin tilvalin leið til að byrja að skrifa. Enn önnur eru langt komnir með verk byggð á eigin endurminningum eða annarra. Námskeiðið er þó ekki fagnámskeið um ævisagnaritun heldur notaleg samvera fólks á öllum aldri sem langar að líta um öxl. Hið breiða aldursbil gefur námskeiðinu aukið gildi (16 klst).

Skoðana- og þekkingarskrif

Þátttakendur þjálfast í að skrifa greinar og færslur um þekkingu sína og viðhorf þannig að skrifin höfði til hins almenna lesenda. Þátttakendum er hjálpað að finna viðfangsefni sem brenna á þeim, afmarka þau og aðlaga að ólíkum miðlum. Höfundar nálgast viðfangsefni sín skref fyrir skref og í lok námkeiðs hafa allir skrifað drög að grein. Þátttakendum gefst kostur á að spegla skoðanir sínar, reynslu og þekkingu á uppbyggilegan hátt í öðru fólki. (12 klst). Námskeiðið er fjarkennt á zoom að þessu sinni.

Ferðaskrif: minningar, sögur, fróðleikur

Þátttakendur eru fólk á ferðalagi, hérlendis eða erlendis. Stundum er námskeiðið sérsniðið fyrir hópa en stundum opið almenningi. Margvíslegar ritlistaræfingar eru kynntar til að þátttakendur sjái umhverfið í nýju ljósi, skoði og skrifi um það sem fyrir augu og eyru ber og leiti dýpri þekkingar um umfjöllunarefni sín. Einnig eru kynntar leiðir til að breyta stuttum færslum í lengri skrif (lengd námskeiðs mismunandi eftir aðstæðum hverju sinni). Næsta námskeið .

SKÖPUN

Sköpunarsmiðja

Smiðjan er ætluð þeim sem vilja takast á við áskoranir lífsins með skapandi aðferðum. Hún byggir á kenningum um mikilvægi flæðis í sköpun og lífshamingju. Unnið er með aðferðum listanna, leiddrar hugleiðslu, félagsörvunar og samtala, íhugunar og ritúala. Markmiðið er ekki að skapa listaverk heldur að virkja sköpunarhæfnina á leið til aukins þroska. Auk eigin aðferða, sem kennarinn hefur þróað í kennslu og skapandi vinnu í áratugi, eru notaðar aðferðir Paul Rebillot: The Call to Adventure – Bringing the Hero´s Journey to Daily Life og aðferðir Juliu Cameron: The Artist´s Way – A spiritual Path to Higher Creativity (12 klst). Stundum er smiðjan kölluð Tólf spora ævintýri. Þá spegla þátttakendur tólf spora aðferðina í hugmyndinni um Hetjuferðina.

KENNSLUFRÆÐI: AÐFERÐIR OG HUGMYNDIR

Kennslufræði ritlistar

Námskeiðið fjallar um skapandi, valdeflandi og inngildandi aðferðir í ritlistarkennslu. Það byggir á ðferðafræði ritlistarkennslu sem Björg Árnadóttir, rithöfundur og MA í menntunarfræðum hefur þróað á löngum kennsluferli; innlögnum verkefna, eigin skrifum og umfjöllun um úrlausnir. Námskeiðið hentar kennurum á öllum skólastigum. Þátttakendur fá innblástur við eigin skrif og til að þróa aðferðir ritlistar í móðurmálskennslu (lengd eftir aðstæðum). Tilvalið fyrir starfsdaga kennara.

Námskeið Stílvopnsins eiga það sameiginlegt að:

  • þátttakendur eru á öllum aldri og hafa mismikla reynslu af skrifum
  • lögð er áhersla á lærdómsumhverfi þar sem hver lærir af öðrum
  • höfundar vinna með eigin viðfangsefni og höfundarödd
  • þeim er hjálpað við að komast yfir ótta og stíflur
  • kennslan hverfist um þá texta sem verða til á námskeiðinu
  • engin heimaverkefni eru lögð fyrir þótt öllum sé frjálst að skrifa af hjartans lyst á milli skipta.

Félagsörvun: Að skapa örugg rými

Hugtakið ,,að skapa örugg rými“ er gjarnan notað í hópvinnu. Ákveðnar aðferðir tryggja að þátttakendur geti óttalaust viðrað hugmyndir sínar og skoðanir og þannig miðlað og móttekið af skilningi og virðingu. Örugg rými verða ekki til að sjálfu sér heldur ef lögð er vinna í að skapa þau. Námskeiðið er ætlað þeim sem taka þátt í eða stjórna umræðum og samvinnu. Kynntar eru skapandi og skemmtilegar leiðir til að tengja fólk og ýta undir traust samskipti og gjöfular umræður  (6 klst). Námskeiðið þarf að panta.